Avsluttet prosjekt

Tilskudd fra CINEFOGO - støtte til prosjektetablering

Prosjektperiode 2007 - 2007
Oppdragsgiver EU
Prosjektnr. 413.072

Henv. Bernard Enjolras

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:28 - Sist endret 19. juni 2017 01:00