English version of this page
Pågående prosjekt

Tilrettelegging for integrering av flyktninger i Norge (INTERFLY)

Flyktninger som bosettes i norske kommuner har ulike forutsetninger for å integreres. Målet med dette forskningsprosjektet er å identifisere arbeidsmetoder og integreringstiltak som fungerer for ulike grupper.

Prosjektperiode Desember 2021 - desember 2023
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 10627
Prosjektleder Jan-Paul Brekke
Illustrasjon av et verdenskart med mange mennesker på

Flyktninger som bosettes i norske kommuner har ulike forutsetninger for å integreres. Dette har konsekvenser for hvordan man best kan bidra til å sikre at veien til et aktivt liv i Norge blir så kort som mulig. Målsettingen med prosjektet er å identifisere arbeidsmetoder og integreringstiltak som fungerer for ulike grupper.

Et sentralt spørsmål er hvordan integreringsløpene best kan tilpasses stadig skiftende grupper som skal bosettes. Mottaket fra Ukraina utfordrer for eksempel opplegget i norske kommuner. Det samme gjør gjenbosatte overføringsflyktninger. De siste årene har det kommet færre asylsøkere til Norge, og det har vært flest overføringsflyktninger som har blitt bosatt.

I denne studien ser vi på hvordan nasjonale myndigheter, kommuner og andre aktører legger til rette for lokal integrering. Vi bruker survey-metodikk for å gi en oversikt over tiltakstyper og tilpasninger i kommunene. Videre følger vi opp med nærstudier av fem kommuner, intervjuer med ansatte i nasjonale sektormyndigheter og med et utvalg med flyktningbakgrunn. Dette datamaterialet suppleres med tilgjengelig statistikk og registerdata.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Dorina Damsa M.Phil Forsker II 93971760 Send e-post
Vibeke Wøien Hansen Ph.d Forsker II 920 27 149 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Erlend Paasche Ph.d. Forsker II 474 01 216 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Håkon Solbu Trætteberg Ph.d. Forsker II 920 54 308 Send e-post
Emneord: Migrasjon
Publisert 25. apr. 2022 13:07 - Sist endret 9. mai 2022 11:01