Avsluttet prosjekt

Tilpasningsprosesser i markedsøkonomi knyttet til økt arbeidskraftstilbud som et resultat av innvandring

Prosjektperiode 2003 - 2004
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 410.042

Siktemålet er å belyse i hvilken grad økt arbeidskraftstilbud som et resultat av innvandring påvirker lønns- og ledighetsnivå for innfødte borgere på nasjonalt og regionalt nivå. I første omgang utredes det muligheter for å bruke tilgjengelige registerdata.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:40 - Sist endret 19. juni 2017 00:59