Avsluttet prosjekt

Tillegg til grunnlønn

(kjønnsforskjeller i tilleggslønn)
Prosjektperiode 2000 - 2001
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 411.070

Tidligere studier har vist at menn i langt hyppigere og større grad enn kvinner i staten, mottar hva som kan kalles tillegg til grunnlønn. Dette prosjektets målsetting er å analysere mulige kjønnsforskjeller når det gjelder mottak av frynsegoder, både i og utenfor statlig sektor. Vi fokuserer både på forskjeller i hyppighet og i størrelse, og studerer sammenhengen mellom utbetaling av frynsegoder og betydningen av kjønnssegererte virksomheter.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:27 - Sist endret 19. juni 2017 00:59