Avsluttet prosjekt

The social economy and social inclusion at the local level

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver OECD
Prosjektnr. 413.083

Dette prosjektet er et bidrag hvor ISF's forsker opptrer som ekspert til en undersøkelse under OECD- LEED Programme (Local Economic and Employment Development) (http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34417_1_1_1_1_1,00.html). Undersøkelsen fokuserer på "sosial økonomiens" rolle innenfor sosial kohesjon og lokal utvigling i et komparativt perspektiv.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 1. sep. 2009 09:57 - Sist endret 19. juni 2017 00:59