Avsluttet prosjekt

The Patterns and Values of Volunteering in the Czech and Norwegian Society

Partnership contract: A/CZ0040/2/0017
Prosjektperiode 2009 - 2010
Oppdragsgiver HESTIA o.s.
Prosjektnr. 413.086

Det skal gjennomføres en representativ befolkningsundersøkelse om frivillig arbeid i Tsjekkia i 2009 som har mange spørsmål til felles med den som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har gjort i Norge. Gjennom samarbeid om en sammenlignende analyse, vil det tilføres en komparativ dimensjon til senterets forskning. Prosjektet finansiert gjennom EØS-avtalen (EEA / Norway Grants). Partnere i tillegg til ISF: Univerzita Karlova, NROS, en stiftelse som fremmer utvikling innen frivillig sektor, og HESTIA som er et nasjonalt frivillighetssenter som driver med forskning, opplæring og utdannelse for nonprofit organisasjoner.

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 29. juli 2009 09:29 - Sist endret 19. juni 2017 00:59