English version of this page
Avsluttet prosjekt

The impact of immigration on employment and wages of Norwegian workers

Prosjektperiode 2006 - 2009
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.063

Innvandring øker arbeidstilbudet og endrer arbeidsstyrkens sammensetning med hensyn til alder, kompetanse, mobilitetsatferd og geografiske lokalisering. Dette har økonomiske effekter både via arbeidsmarkedet, investeringsatferden og offentlige finanser i mottakerlandene. Lønns - og sysselsettingsutviklingen, arbeidsløsheten, bransjestrukturen og offentlige budsjetter blir med andre ord påvirket når innvandringen til et land øker. Økonomiske effekter av innvandring har i løpet av de siste 10-15 årene vært analysert av økonomer i USA, Canada, Israel og i en del Europeiske innvandringsland. I dette prosjektet skal vi analysere effekter av innvandring til Norge på lønns- og sysselsettingsutviklingen ved hjelp av økonometriske metoder anvendt på norske registerdata. Det fokuseres på å få fram variasjoner mellom forskjellige segmenter i arbeidsmarkedet.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:02 - Sist endret 19. juni 2017 00:59