Avsluttet prosjekt

Svart arbeid

Oppdragsgiver Frischsenteret; Skattedirektoratet
Prosjektnr. 410.031

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Frischsenteret, ved Tone Ognedal. Prosjektet har til formål å forklare omfanget av svart arbeid. Spesielt tar vi for oss etterspørselsiden i markedet for svart arbeid. Prosjektet har både en teoretisk og empirisk innretning. Den empiriske delen bruker data fra spøreundersøkelser fra 1980 og 2000.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:32 - Sist endret 19. juni 2017 00:59