Avsluttet prosjekt

Study on European Labour Market Analysis using Firm-level Panel Data and linked Employer-Employee Data

Prosjektperiode 2007 - 2008
Prosjektnr. 410.074

Prosjektet innebærer primært å delta i et nettverk knyttet til analyser av arbeidsmarkedet basert på koplete arbeidsgiver-arbeidstaker data, og sekundært utføre analyser av hvordan lønnsstrukturforskjeller mellom land påvirker arbeidsmarkedet og lands tilbud av velferdstjenester. Prosjektet sikrer tilgang til data fra the European Structure of Earnings Survey micro data gjennom en avtale mellom London School of Economics and Political Science (LSE) og ISF. Analysene vil bli utført gjennom prosjektet Changing work og gjennom ESOP.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:27