Avsluttet prosjekt

Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet: Valgkamp 2001

Prosjektperiode 2001 - 2003
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 414.038

Gjennom en flerfaglig og flerinstitusjonell studie undersøkes stortingsvalgkampen 2001. I fokus står samspillet mellom partier/politikere, medier og velgere. To overordnede spørsmål danner utgangspunkt for prosjektet: Hvordan håndterer partier og politiske ledere de strategiske utfordringer som ligger i troløse velgere og en medialisert valgkamp? I hvilken grad og på hvilke måter blir velgerne påvirket av valgkampens forløp og innhold?

De teoretiske, empiriske og metodologiske angrepsvinklene griper over et bredt register. Prosjektet består således av fem deler som utfyller hverandre: For det første partienes og politikernes organisatoriske strategier for å oppnå best mulig resultat ved valget. Er det sant at politikerne er fullstendig i medienes vold?

For det andre medienes innhold og dagsorden. Hvorfor lykkes noen i å få ”sine” saker på dagsorden, mens andre mislykkes?

For det tredje politikernes strategiske kommunikasjonsvalg i fjernsynsdebattene.

I hvilken grad viser politikerne til argumenter eller til egen person når de forsøker å overtale velgerne?

For det fjerde velgernes reaksjoner på den påvirkning de utsettes for. Er det riktig at velgernes oppfatninger av hva som er viktig og riktig bestemmes av mediene?

Og for det femte en metodologisk nyvinning i norsk sammenheng: Eksperimentelle studier rettet mot det komplekse forholdet mellom årsak og virkning når det gjelder medienes og personenes betydning for valgutfallet.

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Bernt Aardal Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:18 - Sist endret 19. juni 2017 00:59