Avsluttet prosjekt

Statlig klagebehandling av kommunale vedtak.

Prosjektperiode 2012 - 2013
Prosjektnr. 413 100

Prosjektet er del av en større evaluering som ser nærmere på statlig klagebehandling av kommunale vedtaks ut fra et juridisk så vel som et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Et sentralt fokus er at statlig klagebehandling kan betraktes som ett av flere statlige styringsmidler overfor kommunene. Sentrale spørsmål som skal belyses er bl.a.: Går statlig klageinstans lenger enn de har rettslig kompetanse til? Hvilke typer feil gjør kommunene – feil i saksbehandling, lovtolkning, faktum eller subsumsjonsfeil?

ISF ved forsker Signe Bock Segaard har ansvar for den samfunnsvitenskapelige delen av prosjektet. Sigrid Stokstad fra Institutt for offentlig rett ved UiO har det overordnede prosjektlederansvar. Prosjektet finansieres av KRD/KS.

Deltakere

Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 23. okt. 2012 12:37