English version of this page
Avsluttet prosjekt

SIP- Eierskap: Utfordringer til eierrollen i moderne økonomi

Prosjektperiode 2005 - 2007
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 418.027

Privat eierskap ses i vår type økonomi som en sentral forutsetning for effektivitet og vekst i økonomien. Eierrollen i private bedrifter utfordres i dag på ulike måter. Ansatte har over tid fått omfattende rettigheter som utfordrer eiernes styringsrett og de uformelle relasjonene mellom eiere, ledelse og ansatte i familiebedrifter. De ansattes rettigheter målbæres av fagforeningene.

Det første delprosjektet skal studere hvordan familiebedrifterforholder seg til fagorganisering blant de ansatte.

Det andre delprosjektet vil diskutere hvordan den økende betydningen av kunnskapskapital i en norsk økonomi skaper spenning omkring hvem som skal ha eierrettighetene til og avkastningen av ny kunnskap.

I det tredje delprosjektet er fokus på utfordringen fra likestillingen til den tradisjonelt kjønnsensidige overføringen av eierskap gjennom arv innenfor familiebedrifter.

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:51 - Sist endret 19. juni 2017 00:58