Avsluttet prosjekt

Serieekteskap - art, omfang og kompleksitet

Prosjektperiode 2004 - 2005
Oppdragsgiver Utlendingsdirektoratet (UDI)
Prosjektnr. 415.018

Prosjektet handler om menn bosatt i Norge som gjentatte ganger inngår ekteskap med en utenlandsk kvinne som han utsetter for vold, seksuelle overgrep eller andre krenkelser. I flere tilfeller opphører samlivet før kvinnen har fått varig oppholdstillatelse og kvinnen søker om forlenget opphold ihht Utlendingsforskriften ”mishandlingsbestemmelse”. Også kvinnenes særkullsbarn kan oppleve krenkelser.

Prosjektet inkluderer menn som henter kvinner på besøks- eller såkalte forlovelsesvisum og utnytter dem på ulike måter. Målet er å identifisere omfang og kjennetegn ved voldelige serieekteskap, samt belyse barnas situasjon, gjennom

- Analyser av UDIs datamateriale, samt en case-studie av utvalgte saker.

- En kartleggingsstudie av de aktuelle kvinner som oppsøker krisesentrene høsten 2004, samt intervju med et utvalg av disse kvinnene og deres eventuelle særkullsbarn.

- Intervju med nøkkelinformanter.

- Dokumentstudier, inklusive en gjennomgang av Sverige og Danmarks lovbestemmelser på området.

UDI har særlig ønsket en vurdering av i hvilken grad menn i Norge bevisst bruker de ulike oppholdsgrunnlagene i utlendingsloven for å utnytte utenlandske kvinner og barn. Hensikten er å gi et forskningsbasert grunnlag for eventuelle fremtidige tiltak.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:49 - Sist endret 19. juni 2017 00:59