English version of this page
Pågående prosjekt

Sosio-økologiske relasjoner og likestilling (SEQUAL)

Prosjektperiode Mars 2018 - februar 2022
Prosjektnr. 10313
Prosjektleder Michelle Dyer

SEQUAL-forskningsprosjektet tar for seg kjønnsdimensjonen i klimaatferd og beslutninger. Med fokus på sektoren for naturressursforvaltning undersøker vi kjønnsforskjeller i deltakelse og ledelse i klimarelaterte prosesser - hverdagspraksis, beslutnings- og tilpasningsstrategier - på alle nivåer i samfunnet.

Vi utvider grensene til forskning på dette feltet til å fokusere på hvorfor kjønnsforskjeller oppstår, hvordan de produseres og reproduseres og deres sosiale beliggenhet (hvor). Vi gjennomfører top-down diskursanalyse av politikk for klimaendringer og likestilling i naturressursforvaltning i tre land – Norge, Sverige og Spania. Vi baserer på politikkanalyse gjennom kvalitative casestudier over landegrensene innen reindrift i Arktis, samfunnsoppdrett i Pyreneene og tørrskogsamfunn i Burkina Faso. Vi fokuserer deretter på interaksjoner mellom nivåer gjennom komparativ analyse på tvers av casestudier og politikk.

Den overordnede visjonen for SEQUAL-forskningsprosjektet er å forstå forbindelser og strømmer av makt for å grave dypt ned i prosesser av klimaendringer og kjønnsrelasjoner, og ta opp problemene som sosiale, økologiske og politiske prosesser over grenser og på tvers av skalaer. Forskningen vår er innrammet konseptuelt som undersøkelser av diskurs (politikk og makt), og prosesser (dynamikken og effektene av strømmen av makt) mellom og på tvers av skalaer, som fungerer i sosialkologiske systemer.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Mari Teigen Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning Dr. polit. 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no
Michelle Dyer
Grace Wong
Andrea Downing
Amanda Jiménez Aceituno
Odirilwe Selomane
Maria Brockhaus
Aase Kristine Lundberg
Helga Eggebø
Camilla Risvoll
Bjørn Vidar Vangelsten
Sandra Ezquerra
Marta G. Rivera-Ferre
Frederica Ravera
Irene Iniesta-Arandia
Feliu López-I-Gelats
Rosa Binimelis
Elisa Oteros
G. Dean (Uvic, Catalanya)
Emneord: Likestilling
Publisert 19. feb. 2020 09:34 - Sist endret 19. feb. 2020 09:57