English version of this page
Avsluttet prosjekt

Seminar om europeisk migrasjonshåndtering

Prosjektperiode 2007 - 2007
Oppdragsgiver Utenriksdepartementet
Prosjektnr. 415.104

De kommende fire årene er avgjørende for eurepeisk migrasjonslovgivning og -politikk for lang tid fremover. Det foregår en viktig harmoniseringsprosess. Vedtakelse og implementering av EU regleverk utgjør basis i harmoniseringsarbeidet. Ti vedtatte EU direktiver skal evalueres nå i 2007 på oppdrag fra Kommisjonen og være fullt operative innen utløpet av 2010. Denne perioden er derfor en unik mulighet for tverrfaglig engasjement (jus/samfunnsfag). Vi ønsker å bidra med å utvikle kunnskap om prosessen og dens innhold i samarbeid med Odysseus Academic Network som har base i Brussel med representanter i alle EU medlemsland og Norge (Vevstad). Hensikten er å starte oppbyggingen av et fagmiljø i Norge som kan bidra til aktiv helhetstenkning om hva EUs direktiver betyr i relasjon til Norge på den ene side og hva Norges deltakelse betyr for EU-landene og institusjonene.

Gå til prosjektside

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:26 - Sist endret 19. juni 2017 00:59