English version of this page
Avsluttet prosjekt

Seminar for Voluntas

Prosjektperiode 2010 - 2015
Oppdragsgiver La Fondation Ent. Credit Coopératif
Prosjektnr. 413.092

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 7. feb. 2011 13:37 - Sist endret 19. juni 2017 00:59