English version of this page
Avsluttet prosjekt

Samspillet mellom folketrygdpensjon og tjenestepensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall

Prosjektperiode September 2014 - desember 2017
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10049

Prosjektdeltakere

Fafo og Institutt for samfunnsforskning utførte dette prosjektet på oppdrag fra Forskningsrådet, under deres program for Evaluering av pensjonsreformen (EVAPEN i VAM). Prosjektet ble ledet av Fafo.

Prosjektbakgrunn

Prosjektet studerte det samlede pensjonssystemet, der man tar med folketrygd, AFP og ulike tjenestepensjoner, og hvordan virkningen av dette systemet bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

I den første delen ble det analysert hvordan endringene  i folketrygden har bidratt til å forandre utformingen av forhandlingsbaserte ordninger og tjenestepensjoner.

Videre ble det analysert hvordan endringer både i offentlige og private pensjonsordninger vil påvirke framtidige pensjonsnivåer for dagens yrkesaktive.

I den siste delen, som ISF har hovedansvar for, ble det analysert det hvordan arbeidslivets parter og andre interessenter har deltatt i og bidratt til den pensjonspolitiske endringsprosessen og hvordan debatten i media og kommunikasjonen om pensjonsreformen har artet seg.

 

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Anne Skevik Grødem Forsker I Dr. polit. 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no
Jon M. Hippe
Tove Midtsundstad
Christine Trampusch
Olli Kangas
Anniken Hagelund

Publikasjoner

 • Anne Skevik Grødem & Jon Mathias Hippe (2020). How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society.  s 1- 18
 • Tove Irene Midtsundstad (2019). Which Enterprises Offer the Poorest and the Best Pension Entitlements?. Nordic Journal of Working Life Studies.  9
 • Anniken Hagelund & Anne Skevik Grødem (2019). When metaphors become cognitive locks: occupational pension reform in Norway. Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy.  38, s 373- 388
 • Anne Skevik Grødem & Jon Mathias Hippe (2019). The expertise of politicians and their role in epistemic communities. Policy & Politics.  47, s 561- 577
 • Axel West Pedersen; Jon Mathias Hippe; Anne Skevik Grødem & Ole Beier Sørensen (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research.  24, s 109- 122
 • Anne Skevik Grødem; Anniken Hagelund; Jon Mathias Hippe & Christine Trampusch (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer - European Review of Labour and Research.  24, s 9- 23
 • Anne Skevik Grødem & Jon Mathias Hippe (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy.  s 1- 17
 • Anniken Hagelund & Anne Skevik Grødem (2017). Build Your Own Pension: Framing Pension Reform and Choice in Newspapers. Journal of Aging & Social Policy.  29, s 218- 234
 • Jon Mathias Hippe; Pål Lillevold & Hans Gunnar Vøien (2017). Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen. Søkelys på arbeidslivet.  34, s 5- 23
 • Tove Irene Midtsundstad (2015). Utviklingen i AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  10.  s 184 - 201
 • Jon Mathias Hippe & Sven Iver Steen (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett vol 12 nr 2 2015 [194–212]. Arbeidsrett.  12, s 194- 212

Se alle arbeider i Cristin

 • Tove Irene Midtsundstad & Roy A. Nielsen (2019). Heving av aldersgrensen for stillingsvern Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?.
 • Jon Mathias Hippe & Tove Irene Midtsundstad (2016). Teller AFP med? Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor. Fafo-notat. 8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tove Irene Midtsundstad (2019). Effekter av nye pensjonsregler - introduksjon (ledelse av seminar).
 • Tove Irene Midtsundstad (2019). Garanterte pensjonsprodukter - introduksjon (ledelse av seminar).
 • Tove Irene Midtsundstad & Roy A. Nielsen (2019). Heving av aldersgrensen for stillingsvern - arbeidsgiveres og arbeidstakeres tilpasninger.
 • Tove Irene Midtsundstad & Roy A Nielsen (2019). Endringer i aldersgrensen for stillingsvern (AML).
 •  (2019). Pensjon er blitt litt som lotto (NAVs pensjonsblogg - www.deterdinpensjon.no).
 • Anne Skevik Grødem & Jon Mathias Hippe (2018). Samspillet mellom folketrygdpensjonen og arbeidsmarkeds-baserte pensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall, I: NFR Forskningsrådet (red.),  Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene.  Norges forskningsråd.  Kapittel 1.  s 3 - 20
 • Tove Irene Midtsundstad (2018). Hvor mye betyr pensjonssystemet for pensjoneringsadferden?.
 • Anne Skevik Grødem (2018). Politikken i pensjonene - den lange reformprosessen..
 • Anne Skevik Grødem (2018). Politikken i pensjonene - reformprosessen 2001-2018..
 • Anne Skevik Grødem (2018). Den lange reformprosessen, 2001-2018. Aktørene, arenaene og argumentene..
 • Anne Skevik Grødem (2018). Politikken i pensjonene - den lange pensjonsprosessen.
 • Anne Skevik Grødem & Jon Mathias Hippe (2018). Gendering old age pensions: How the shifting private-public mix in pension politics reshape outcomes for men and women.
 • Anne Skevik Grødem & Anniken Hagelund (2017). How some reform attempts succeed while others fail – a comparative analysis of two pension reform processes in one country.
 • Anne Skevik Grødem & Jon Mathias Hippe (2017). Gendering old age pension reform: how private pension schemes reshape outcomes for men and women.
 • Anne Skevik Grødem & Jon Mathias Hippe (2017). 'I fought the bureaucracy and the bureaucracy won.' Å gjenvinne kontrollen over et pensjonssystem i drift..
 • Anne Skevik Grødem & Jon Mathias Hippe (2017). Vekst i europeiske tjenestepensjoner – markeds- eller fagforeningsmakt?.
 • Axel West Pedersen & Jon Mathias Hippe (2017). En norsk trygdehistorie.
 • Anne Skevik Grødem (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Anne Skevik Grødem (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Tove Irene Midtsundstad (2017). Aldring ingen hindring? Hvem ansetter eldre over 67 år, og hvorfor?.
 • Tove Irene Midtsundstad & Roy A Nielsen (2016). Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene.
 • Tove Irene Midtsundstad & Jon Mathias Hippe (2016). Teller AFP med? Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjon i privat sektor.
 • Tove Irene Midtsundstad (2016). Fakta om kvinner og pensjon.
 • Tove Irene Midtsundstad (2016). Partial retirement and flexible retirement schemes in Norway.
 • Tove Irene Midtsundstad (2016). Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway.
 • Jon Mathias Hippe (2015). Livsforsikring og Solvens II i Norge.
 • Jon Mathias Hippe (2015). Utfordringer for offentlig tjenestepensjon.
 • Tove Irene Midtsundstad (2015). Virksomheter og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene.
 • Jon Mathias Hippe (2015). Offentlig tjenestepensjon - fremtidige endringer.
 • Jon Mathias Hippe (2015). Pensjonsreform¨og utfordringer for tjnenestepensjon i privat sektor.
 • Tove Irene Midtsundstad (2014). Flexible retirement in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd
Publisert 17. feb. 2015 16:05 - Sist endret 4. juli 2018 11:21