English version of this page
Avsluttet prosjekt

Samspillet mellom folketrygdpensjon og tjenestepensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall

Prosjektperiode September 2014 - desember 2017
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10049

Prosjektdeltakere

Fafo og Institutt for samfunnsforskning utførte dette prosjektet på oppdrag fra Forskningsrådet, under deres program for Evaluering av pensjonsreformen (EVAPEN i VAM). Prosjektet ble ledet av Fafo.

Prosjektbakgrunn

Prosjektet studerte det samlede pensjonssystemet, der man tar med folketrygd, AFP og ulike tjenestepensjoner, og hvordan virkningen av dette systemet bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

I den første delen ble det analysert hvordan endringene  i folketrygden har bidratt til å forandre utformingen av forhandlingsbaserte ordninger og tjenestepensjoner.

Videre ble det analysert hvordan endringer både i offentlige og private pensjonsordninger vil påvirke framtidige pensjonsnivåer for dagens yrkesaktive.

I den siste delen, som ISF har hovedansvar for, ble det analysert det hvordan arbeidslivets parter og andre interessenter har deltatt i og bidratt til den pensjonspolitiske endringsprosessen og hvordan debatten i media og kommunikasjonen om pensjonsreformen har artet seg.

 

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Anne Skevik Grødem Forsker I Dr. polit. 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no
Jon M. Hippe
Tove Midtsundstad
Christine Trampusch
Olli Kangas
Anniken Hagelund

Publikasjoner

 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2020). How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society. s. 1–18. doi: 10.1177/0950017020952619. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtsundstad, Tove Irene (2019). Which Enterprises Offer the Poorest and the Best Pension Entitlements? Nordic Journal of Working Life Studies. 9(1). doi: 10.18291/njwls.v9i1.113083.
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2019). When metaphors become cognitive locks: occupational pension reform in Norway. Policy and Society: An Interdisciplinary Journal of Policy Research. 38(3), s. 373–388. doi: 10.1080/14494035.2019.1646070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2019). The expertise of politicians and their role in epistemic communities. Policy & Politics. 47(4), s. 561–577. doi: 10.1332/030557319X15662966019989. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy. s. 1–17. doi: 10.1017/S0143814X18000144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research. 24(1), s. 109–122. doi: 10.1177/1024258917748873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik; Hagelund, Anniken; Hippe, Jon Mathias & Trampusch, Christine (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer - European Review of Labour and Research. 24(1), s. 9–23. doi: 10.1177/1024258917747842. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2017). Build Your Own Pension: Framing Pension Reform and Choice in Newspapers. Journal of Aging & Social Policy. 29(3), s. 218–234. doi: 10.1080/08959420.2016.1242108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hippe, Jon Mathias; Lillevold, Pål & Vøien, Hans Gunnar (2017). Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen. Søkelys på arbeidslivet. 34(1/2), s. 5–23. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-01-02-01.
 • Midtsundstad, Tove Irene (2015). Utviklingen i AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 184–201.
 • Hippe, Jon Mathias & Steen, Sven Iver (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett vol 12 nr 2 2015 [194–212]. Arbeidsrett. 12(2), s. 194–212.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Midtsundstad, Tove Irene & Nielsen, Roy A (2019). Endringer i aldersgrensen for stillingsvern (AML).
 • Midtsundstad, Tove Irene (2019). Garanterte pensjonsprodukter - introduksjon (ledelse av seminar).
 • Midtsundstad, Tove Irene (2019). Effekter av nye pensjonsregler - introduksjon (ledelse av seminar).
 • Midtsundstad, Tove Irene & Nielsen, Roy A. (2019). Heving av aldersgrensen for stillingsvern - arbeidsgiveres og arbeidstakeres tilpasninger.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - reformprosessen 2001-2018.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Samspillet mellom folketrygdpensjonen og arbeidsmarkeds-baserte pensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall. I Forskningsrådet, NFR (Red.), Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene. Norges forskningsråd. s. 3–20.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Gendering old age pensions: How the shifting private-public mix in pension politics reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange pensjonsprosessen.
 • Midtsundstad, Tove Irene (2018). Hvor mye betyr pensjonssystemet for pensjoneringsadferden?
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange reformprosessen.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den lange reformprosessen, 2001-2018. Aktørene, arenaene og argumentene. .
 • Grødem, Anne Skevik & Hagelund, Anniken (2017). How some reform attempts succeed while others fail – a comparative analysis of two pension reform processes in one country.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Gendering old age pension reform: how private pension schemes reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). 'I fought the bureaucracy and the bureaucracy won.' Å gjenvinne kontrollen over et pensjonssystem i drift.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Vekst i europeiske tjenestepensjoner – markeds- eller fagforeningsmakt?
 • Midtsundstad, Tove Irene (2017). Aldring ingen hindring? Hvem ansetter eldre over 67 år, og hvorfor?
 • Pedersen, Axel West & Hippe, Jon Mathias (2017). En norsk trygdehistorie.
 • Midtsundstad, Tove Irene & Nielsen, Roy A (2016). Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene.
 • Midtsundstad, Tove Irene (2016). Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway.
 • Midtsundstad, Tove Irene (2016). Partial retirement and flexible retirement schemes in Norway.
 • Midtsundstad, Tove Irene (2016). Fakta om kvinner og pensjon.
 • Midtsundstad, Tove Irene & Hippe, Jon Mathias (2016). Teller AFP med? Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjon i privat sektor.
 • Hippe, Jon Mathias (2015). Pensjonsreform¨og utfordringer for tjnenestepensjon i privat sektor.
 • Hippe, Jon Mathias (2015). Utfordringer for offentlig tjenestepensjon.
 • Midtsundstad, Tove Irene (2015). Virksomheter og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene.
 • Hippe, Jon Mathias (2015). Livsforsikring og Solvens II i Norge.
 • Hippe, Jon Mathias (2015). Offentlig tjenestepensjon - fremtidige endringer .
 • Midtsundstad, Tove Irene (2014). Flexible retirement in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd
Publisert 17. feb. 2015 16:05 - Sist endret 4. juli 2018 11:21