Avsluttet prosjekt

Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper

Prosjektperiode 2014 - 2016
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10074

Prosjektmål

Betydningen av ulike typer ferdigheter for å få innpass på arbeidsmarkedet har fått økt fokus både blant beslutningstakere og forskere de siste årene. I dette prosjektet er hovedmålsettingen å studere sammenhengen mellom ferdigheter og helse på den ene siden og ulike mål på arbeidsmarkedsdeltakelse på den annen side.

Prosjekttilnærming

Ferdigheter og ulike helsemål vil være forklaringsvariabler, ulike mål på arbeidsmarkedsdeltakelse er analysevariabelen. Datamaterialet vil være OECDs PIAAC undersøkelse.

Denne undersøkelsen gir muligheter for å måle ulike typer ferdigheter på helt nye måter. En viktig del av analysen vil være å gjennomføre komparative analyser mellom de ulike landene som deltar i PIAAC. Prosjektet vil være et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for økonomisk forskning (SØF) ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Jon Marius Vaag Iversen
Bjarne Strøm
Torberg Falch
Kristine von Simson
Emneord: Arbeid
Publisert 18. sep. 2014 12:36 - Sist endret 29. jan. 2018 10:03