Avsluttet prosjekt

Samfunnsendring og partiutvikling

Prosjektperiode 1997 - 2001
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 414.027

I løpet av de siste 20–30 årene har de vestlige industrisamfunn gjennomgått store sosiale forandringer, og mange snakker om en postindustriell revolusjon. Statsvitere og politiske sosiologer har beskjeftiget seg med hvordan forandringene har påvirket forholdet mellom velgerne og de politiske partiene. Signaler fra forskningen på feltet er motstridende. Noen hevder overbevisende at partiene er vesentlig svekket blant velgerne, mens andre påstår like overbevisende at partiene har klart overgangen til en ny type samfunn på en tilfredsstillende måte og at partiene fremdeles står sterkt blant velgerne.

Den overordnede problemstillingen for dette prosjektet er å finne ut i hvilken grad og på hvilken måte de store sosiale endringene har påvirket forholdet mellom norske partier og velgere. På velgerplanet gjøres dette ved å analysere utviklingen av forskjellige indikatorer (som skillelinjer, partiidentifikasjon, partimedlemskap, stridspørsmål) på forhold som knytter velgerne til de eksisterende partiene. Samtidig er det også et mål å finne ut om partiene selv har forholdt seg aktive i forhold til de sosiale endringene utviklingen har hatt på velgerne. Prosjektet vil av den grunn bevege seg både på parti- og velgernivå.

Forskningsstipendiat Frode Berglund har oppholdt seg ved Statsvetenskapliga Institutionen, Gøteborg Universitet fra august 2000 under et utvekslingsprogram i regi av EU.

Deltakere

Bernt Aardal Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:19 - Sist endret 19. juni 2017 00:59