English version of this page
Pågående prosjekt

SAMFO - Nye samarbejds- og organiseringsformer i folkeskolen

Prosjektperiode 2020 - 2023
Oppdragsgiver AP Møller Fonden
Prosjektnr. 10593
Prosjektleder Lars Qvortrup DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse)

Bakgrunn

Organisering og ledelse av fagprofesjonelle samarbeid er et viktig fokuspunkt i utviklingen av den danske grunnskolen. Elevenes læring og trivsel er forventet å avhenge av hvordan lærere og lærere jobber sammen for å styrke kvaliteten på undervisningen. Samtidig kan samarbeidet også understøtte de fagprofesjonells motivasjon og opplevde kompetanse.

Formål

Utgangspunktet for SAMFO-prosjektet er å undersøke hvordan og i hvilken grad fagfolkene samarbeider, hvilke effekter samarbeidet har, og hvordan det best kan støttes organisatorisk og ledelsesmessig.

Prosjekttilnærming

De siste årene har det vært et økende fokus på læringsrettet faglig samarbeid i den danske grunnkolen. Under overskriften “profesjonelle læringsfellesskap” er kjernen i samarbeidet studentenes faglige og sosiale utvikling basert på data og forskningsbasert kunnskap. Det mangler imidlertid kunnskap om effekten av den massive investeringen fra offentlige og private midler for å utvikle det faglige samarbeidet. Samtidig mangler vi svar på hva som skal organisatorisk og ledelsesmessig til for å oppnå positive resultater.

SAMFO-prosjektet skal undersøke ulike former for profesjonelt samarbeid og deres effekt på både lærer- og elevforhold i den danske grunnskolen. Formålet er å identifisere hvordan samarbeidet kan fremme elevenes læring og trivsel samt lærernes motivasjon, opplevde kompetanser og undervisningspraksis.

Prosjektet bruker både kvalitative og kvantitative metoder, og det består spesielt av fire delprosjekter:

  1. En kartlegging av eksisterende studier samt spredning og innhold i ulike former for faglig samarbeid i den danske grunnskolen.
  2. En kvalitativ studie av hvordan lærere og lærere samarbeider, og hvilken betydning samarbeidet har for kvaliteten på undervisningen og de faglige kompetansene.
  3. En blandet metodestudie av effektene av ledelse og kompetanseutvikling på det faglige samarbeidet og effekten av det.
  4. En kvantitativ tidsserieundersøkelse av effekten av profesjonelt samarbeid på elevenes læring og velvære samt på de profesjonelles praksis og motivasjon.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Mads Thau Forsker II Ph.d. 921 70 782 mads.thau@samfunnsforskning.no
Lars Qvortrup (DPU)
Bente Bjørnholt (VIVE)
Anne Mette Kjeldsen (Aarhus Universitet)
Jakob Majlund Holm (Aarhus Universitet)
Emneord: Velferd
Publisert 15. okt. 2021 11:29 - Sist endret 15. okt. 2021 11:40