English version of this page
Avsluttet prosjekt

Sametingsvalg 2013

Prosjektperiode 2013 - 2016
Oppdragsgiver Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjektnr. 413105

Ved sametingsvalget i 2009 ble det for første gang gjennomført en sametingsvalgundersøkelse, og i dette prosjektet ble arbeidet videreført. Prosjektet var knyttet tett opp til den komparative studien av sametingsvalg i Sverige og Norge, som er finansiert av det svenske forskningsrådet Formas. Vårt overordnede mål med valgforskningsprosjektet 2013-2016 var å analysere vilkårene for, funksjonen til og utfordringene knyttet til et samisk demokratisk system i Norge. Prosjektet hadde også som mål å bygge opp samisk valgforskningskompetanse.

Konkret var prosjektet todelt:

1) En velgerundersøkelse ved sametingsvalget i 2013. Analysene av velgerundersøkelsen i 2009 tok særlig for seg fire emner: politiske skillelinjer, Sametingets legitimitet, valgdeltakelse og velgernes informasjonskilder. Dette var også sentrale temaer i 2013.
 
2) Avgrensede studier av relevante temaer knyttet til valget i 2013. Her omfattet prosjektet studier av a) hvordan valgkampen utfolder seg i NRK Sápmi, b) hvilken betydning endringer i bosettingsmønster og valgmanntall får for partienes/listenes programmer og politikkutvikling, og c) partienes/listenes arbeid, særlig virkningene av den nye valgkretsinndelingen og regelen om at velgere i kommuner med færre enn 30 manntallsførte kun kan forhåndsstemme.

Publikasjoner

Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (red.) (2017). Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  259 s.

Medieoppslag

Boken Ett folk, ulike valg har blitt omtalt i flere medier:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Bernt Aardal Professor emeritus Dr. philos. 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no
Eva Josefsen
Torunn Pettersen
Áila Márge Varsi Balto
Eli Skogerbø
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 20. feb. 2013 15:40 - Sist endret 31. mai 2018 14:52