English version of this page
Avsluttet prosjekt

Sametingene som representative organer

En sammenlignende studie av samtingsvalgene i Sverige og Norge 2013.

Prosjektperiode 2012 - 2016
Oppdragsgiver Forskningsrådet Formas (Sverige)
Prosjektnr. 414058

På internasjonalt nivå har urfolks rettigheter blitt stadig mer anerkjent i løpet av de to siste tiårene, ikke minst gjennom FNs erklæring om urfolks rettigheter fra 2007. Norge, Sverige og Finland har møtt samenes rettighetskrav på samme måte: et folkevalgt Sameting, som skal være et representativt organ for det samiske folket, er blitt etablert.

Målet med dette prosjektet var å analysere og sammenligne sametingenes posisjon og funksjon i det samiske samfunnet i Sverige og Norge. Det sammenlignende perspektivet ga ny kunnskap både om sametingenes stilling i de to landene og om institusjonenes betydning for hvordan samiske interesser fremmes og representeres. Et samtidsperspektiv er likevel ikke tilstrekkelig for å forstå forskjeller mellom sametingene i Sverige og Norge. Historiske forskjeller, ikke minst samebevegelsens politiske mobilisering og strategivalg, er avgjørende for nåtidens politikk og for sametingenes posisjon.

Prosjektet bestod derfor av tre deler: (i) å samle inn og gjøre tilgjengelig informasjon om tidligere sametingsvalg; (ii) å gjennomføre en velgerundersøkelse samt avgrensede kvalitative studier ved sametingsvalgene i Sverige og Norge i 2013; og (iii) å utføre en historisk analyse av samebevegelsens politiske strategier i Sverige og Norge.

Publikasjoner

Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (red.) (2017). Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  259 s.

Medieoppslag

Boken Ett folk, ulike valg har blitt omtalt i flere medier:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Torunn Pettersen
Áila Márge Varsi Balto
Eva Josefsen
Eli Skogerbø
Ulf Mörkenstam
Patrik Lantto
Stefan Dahlberg
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 19. des. 2012 11:14 - Sist endret 31. mai 2018 14:55