English version of this page
Avsluttet prosjekt

Rekruttering og mobilitet i universitets- og høgskolesektoren

Dette prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjektperiode Mai 2018 - juli 2019
Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet
Prosjektnr. 10329
Prosjektleder Nicoline Frølich (NIFU)
Bilde av mennesker og prosessflyt

Illustrasjon: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Vitenskapelig rekruttering har høy aktualitet. Hvem som rekrutteres til akademia i dag vil bestemme hvordan norsk akademia vil se ut i mange år framover. Samtidig som vi vet at det er forskjeller mellom fag og institusjoner i søkningen til vitenskapelige stillinger, har vi lite oppdatert kunnskap om situasjonen. Kunnskapsdepartementet har derfor tatt initiativ til å få belyst flere spørsmål innenfor disse områdene. Prosjektet gjennomføres av NIFU, i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Prosjekttilnærming

Prosjektet inkluderer analyser av registerdata samt kvalitative case-studier, men også en statistisk kartlegging av søkningen og rekrutteringen til utlyste stillinger de akademiske årene 2016/2017 og 2017/2018, samt samarbeid mellom akademia og de som forlater akademia.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Julia Orupabo Forsker II Ph.d. 976 66 787 julia.orupabo@samfunnsforskning.no
Kjersti Misje Østbakken Forskningsleder, Arbeid og velferd Ph.d. 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
Nicoline Frølich (NIFU)
Emneord: Arbeid
Publisert 27. mars 2019 09:44 - Sist endret 10. jan. 2020 14:59