Avsluttet prosjekt

Public Funding and Private Returns to Education

Prosjektperiode 1998 - 2001
Oppdragsgiver EU
Prosjektnr. 411.089

Prosjektet er en komparativ studie av finansieringssystemet for utdanningsinstitusjoner, opptaksregler, tilbud og etterspørsel samt privat avkastning av utdanning for 15 EU-land. Prosjektet forsøker å forstå sammenhengen mellom avkastningen av utdanning og de institusjonelle rammene rundt utdanningssystemene i de europeiske landene. Prosjektet er et samarbeid mellom en lang rekke partnere i 15 EU-land. Det vil frembringe komparative data for utdanningssystemer, tilbud og etterspørsel etter ulike utdanninger og privat avkastning av utdanning fra alle landene fra perioden 1980–1995. Dataene vil bli brukt til komparative analyser på tvers av landene.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:26 - Sist endret 19. juni 2017 01:00