Avsluttet prosjekt

Prosjektutvikling til NFRs arbeidslivsprogram høsten 2005

Prosjektnr. 419.048

I forbindelse med NFRs utlysning av forskning om arbeidslivet vil forskningsgruppa "Kjønn og samfunn"  utvikle en søknad til NFR om segregeringsmekanismer og prosesser i arbeidslivet.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:55