English version of this page
Pågående prosjekt

Populisme, ulikhet og institusjoner

Prosjektperiode 2018 - 2021
Oppdragsgiver NORFACE
Prosjektnr. 10191

Foto: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Utgangspunktet for prosjektet er at den underliggende årsaken til populisme er endringer i økonomisk ulikhet, skapt av teknologiske endringer og importkonkurranse. 

Prosjekttilnærming

Vår hypotese er at rask teknologisk utvikling og økt importkonkurranse er endringer som er felles på tvers av Europa, men at den populistiske responsen vil variere avhengig av institusjoner, utdanningssystem, omskoleringsordninger, samt trekk ved det politiske systemet.

Vi studerer disse spørsmålene i tverrnasjonale studier hvor vi kombinerer teori fra statsvitenskap og samfunnsøkonomi med blant annet administrative data.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Henning Finseraas Forsker I, bistilling Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@ntnu.no
Øyvind Søraas Skorge Forsker II, bistilling Ph.d. 930 41 655 oyvind.skorge@samfunnsforskning.no
David Soskice (London School of Economics and Political Science)
Anders Björklund (Stockholm University)
Uta Schoenberg (UCL)
Emneord: Migrasjon, Arbeid, Valg og demokrati, Velferd
Publisert 23. okt. 2017 12:05 - Sist endret 23. okt. 2017 14:15