Avsluttet prosjekt

Political Parties and Democracy

Prosjektperiode 2010 - 2013
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 414.061

Prosjektet utforsker i hvilken grad norske politiske partier har blitt endret eller svekket som organisasjoner, og hvorvidt partienes bidrag til demokratiet som helhet er blitt endret.

Prosjektet kartlegger hvordan partimedlemmer, stortingskandidater og partiledelser handler, innenfor partiorganisasjonenes rammer. Tematisk dekkes både politikkutforming, rekruttering til offentlige verv, og valgkamp. Dessuten utforsker prosjektet partienes bruk av "patronage", det vil si partiutnevnelser i offentlig sektor.

Se også:

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 28. juni 2010 15:00 - Sist endret 19. juni 2017 00:59