Avsluttet prosjekt

Partidemokrati i Norden: Styringsformer og deltakelse i danske og norske partier

Oppdragsgiver NOS-S
Prosjektnr. 414.040

I både Danmark og Norge er det nylig gjennomført spørreskjemaundersøkelser med utvalg av partimedlemmer, tilknyttet de to landenes Makt- og demokratiutredninger. Prosjektet utnytter det allerede innsamlede datamaterialet til en komparativ studie av partimedlemskap i Danmark og Norge. Sammenligningen av de to landene konsentrerer seg om fire forhold: 1) Medlemmenes aktivitetsnivå og aktivitetsformer; 2) informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning i partiarbeidet; 3) medlemmenes oppfatninger om internt partidemokrati og medlemsinnflytelse; og 4) kjønnsforskjeller i medlemmenes deltakelse og politiske holdninger. Prosjektet samarbeider med forskere ved universitetene i Aarhus, København og Oslo samt Dansk Dataarkiv.

Deltakere

Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:35 - Sist endret 19. juni 2017 00:59