English version of this page
Pågående prosjekt

Pandemiretorikk, tillit og sosiale medier – PAR-TS

Samfunnet er avhengig av tillit mellom mennesker og myndigheter for å kunne håndtere koronakrisa. Hvordan kommuniserer helsemyndighetene, hvilken rolle spiller sosiale medier og hvordan påvirker dette befolkningens. 

Prosjektperiode Juni 2020 - mai 2022
Oppdragsgiver Norges Forskningsråd
Prosjektnr. 10470
Prosjektleder Øyvind Ihlen

Om prosjektet

Språk og retorikk er helt sentralt i myndighetenes håndtering av den pågående koronakrisa. Prosjektet «Pandemiretorikk, tillit og sosiale medier: Risikokommunikasjonsstrategier og offentlige reaksjoner i et medielandskap i endring» (PAR-TS) skal studere:

  1. De nåværende kommunikasjonsstrategiene til helsemyndighetene.
  2. Sosiale mediers rolle i krisa.
  3. Institusjonelle, sosiale og mediale reaksjoner i offentligheten når det gjelder tillit, frykt og atferdsendring.
  4. Potensielle risiko- og krisekommunikasjonsstrategier for framtidige pandemiutbrudd.

Mål

PAR-TS skal gi en bedre forståelse av utfordringene og betingelsene for tillit og tillitsbygging i risiko- og krisekommunikasjon i et medielandskap som er i endring.

Målet er å gi forskningsbaserte råd til medier, myndigheter og publikum om betydningen sosiale medier og tillit har for risiko- og krisekommunikasjon om koronaviruset COVID-19.

Slik kan prosjektet hjelpe myndigheter å forbedre kommunikasjonen, og foreslå verktøy for etisk og strategisk risiko- og krisekommunikasjon som tar hensyn til befolkningens bekymringer.

PAR-TS vil også bidra med kunnskap om hvordan samspillet mellom myndighetenes kommunikasjon og publikums nyskapende praksis, kan føre til at samfunnet håndterer framtidige risikosituasjoner bedre.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Øyvind Ihlen (IMK/UiO)
Eli Skogerbø (IMK/UiO)
Petter Bae Brandtzæg (IMK/UiO)
Jannicke Fiskvik SINTEF
Tor Olav Grøtan SINTEF
Peter Halland Haro SINTEF
Per Gunnar Auran SINTEF
Ingeborg S. Aaberge FHI
Christina Rolfheim-Bye FHI
Per Arne Kalbakk NRK
Arne Jensen NR (Norsk redaktørforening)
Nora Clausen Opinion

Publikasjoner

  •  (2020). Nyhetsinnslag om sosial tillit under koronakrisen.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Medier og offentlighet
Publisert 8. des. 2020 23:57 - Sist endret 8. jan. 2021 09:35