Avsluttet prosjekt

Paper og artikkel - bearbeidelse og utvidelse av ISF-rapport 2004:13

Prosjektnr. 419.035

Bearbeidselse og utvidelse av rapporten The struggle for control.  The impact of national asylum policies on the arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999-2004.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:48