Avsluttet prosjekt

Panelundersøkelse av norske idrettslag

(sees i sammenheng med 413.034) og 413.043
Prosjektperiode 1999 - 2003
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 413.033

Norske idrettslag utgjør den vesentligste delen av norsk idrett, både når det gjelder medlemmer og organisasjoner. I 1987 hadde Norges Idrettsforbund ca. 1.3 mill. medlemsskap og ca. 7200 lokale lag. Om virksomheten og utviklingen i denne delen av den frivillige idretten eksisterer det noe, men begrenset kunnskap. For å få fram representative data om norske idrettslag samt om medlemmenes tilknytning til disse, skal prosjektet etablere to databaser. For det første en som gir informasjon om et landsrepresentativt utvalg av idrettslag. For det annet en som gir informasjon om medlemmene i de samme idrettslagene.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:20 - Sist endret 19. juni 2017 00:59