Avsluttet prosjekt

Øvelser i grensesetting - Asylpolitiske virkemidler 1994 - 2003

Prosjektperiode 2003 - 2004
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 415.007

De siste ti årene har det vært store variasjoner i hvor mange asylsøkere som har kommet til de nordiske landene. Svingningene utgjør store politiske og administrative utfordringer for myndighetene. I tillegg til variasjonene fra år til år har det vært store forskjeller mellom landene.

I 1999 tok Norge, Sverige og Danmark i mot like mange søknader. Bare tre år senere var de danske tallene halvert, de norske nær doblet og de svenske firedoblet.

Denne studien søker etter årsakene til de kraftige variasjonene. Hvor mye betyr utformingen av de nasjonale kontrollregimene? Det er med andre ord virkningene av de tre nasjonale asylregimene og samspillet mellom dem som studeres. Det er to hovedspørsmål som skal forfølges.

1. Hva er relasjonen mellom endringer i kontrollregimene og antallet asylsøknader i de nordiske landene?

2. Hvordan påvirker ett lands håndtering av asylfeltet tilstrømmingen til de andre?

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:29 - Sist endret 19. juni 2017 00:59