English version of this page
Avsluttet prosjekt

Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet

Hvordan kan kommunen legge til rette for at Oslos innbyggere kan ivareta sin tro eller sitt livssyn? I dette prosjektet gjennomfører vi en undersøkelse om hvilke forventninger innbyggerne har til offentlige instansers tilrettelegging for tros- og livssynsrelaterte tjenester og aktiviteter ved opphold på sykehjem, i offentlig skole og på andre områder.

Prosjektperiode Januar 2020 - februar 2020
Oppdragsgiver Tros- og livssynsutvalget i Oslo
Prosjektnr. 10456
Prosjektleder Daniel Arnesen
Gruppe av jenter folder hendene og ber.

Foto: Cason Asher/Unsplash

Prosjektbakgrunn og mål

Bakgrunnen for prosjektet er at Tros- og livssynsutvalget i Oslo ønsker å vite mer om innbyggernes forventninger til kommunens tilrettelegging for tros- og livssynsrelaterte tjenester. Det er lite eksisterende data og annen forskningsbasert kunnskap om temaet og prosjektet har hatt til mål å fremskaffe dette gjennom en egen undersøkelse.

Problemstilling

Hvordan skal kommunen legge til rette for at alle innbyggere, også de som ikke har medlemskap i tros- og livssynssamfunn, ivaretas og har rett til å ha og utøve sin tro i forbindelse med opphold på sykehjem, i offentlig skole og på andre samfunnsområder?

Data og metode

Data samles inn gjennom en nettbasert spørreundersøkelse blant Oslos innbyggere. Gjennom undersøkelsen måler vi innbyggernes forventninger til offentlige instansers tilrettelegging for tros- og livssynsrelaterte tjenester og aktivitet, f.eks. om kommunen skal legge til rette for deltakelse i gudstjeneste og andre ritualer eller ta hensyn til særskilte matpraksiser som følge av tro eller religiøs tradisjon.

Deltakere

Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Vibeke Wøien Hansen Ph.d Forsker II 920 27 149 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 19. feb. 2020 12:21 - Sist endret 2. nov. 2020 11:36