English version of this page
Avsluttet prosjekt

Organisasjonslandskap i endring

Prosjektperiode 2018 - 2020
Oppdragsgiver Kulturdepartementet
Prosjektleder Karl Henrik Sivesind

Prosjektbakgrunn

Som et ledd i den første Hopkinsundersøkelsen som ISF og LOS-senteret (senere Uni Rokkansenteret) samarbeidet om, ble det gjennomført en kartlegging av lokallag i Hordaland i 1998. Dette fylket var et naturlig valg siden tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 1980 og 1990, og dette gav muligheter til å analysere endringer i organisasjonssamfunnet. I 2009 ble det gjennomført en ny kartlegging av lokallag i alle kommuner i Hordaland. I tillegg ble det trukket ut et tilfeldig stratifisert utvalg av kommuner som også ble kartlagt og i 2013 en undersøkelse av nasjonale organisasjoner.

Prosjektformål

Det er behov for å oppdatere datagrunnlaget når det gjelder både lokale og nasjonale organisasjoner. På lokalt nivå vil prosjektet gjennomføre en stratifisert utvalgsundersøkelse der organisasjoner som ikke svarer erstattes fra et tilleggsutvalg. I disse undersøkelsene vil vi kunne ha en kjernemodul av spørsmål til alle organisasjoner samt en tilpasset modul per organisasjonstype som vil kunne belyse bedre de sektorielle særtrekkene og utfordringene. Denne undersøkelsen vil bidra med en oppdatert oversikt over organisasjonslandskapet i forbindelse med St. meld. og vil danne grunnlaget for andre prosjekter.

Dette prosjektet vil dermed innebære nye data innsamlinger når det gjelder både lokale og nasjonale organisasjoner. Prosjektet vil ha et sektorielt fokus med særskilte moduler for enkelte typer organisasjoner (f.eks. kultur, hobby og fritid; idrett; barne- og ungdomsorganisasjoner; organisasjoner med stor andel innvandrere; medlemsbaserte utdanning, helse og sosialorganisasjoner og andre samfunnsrettede organisasjoner; ideelle velferdsaktører; bolig og lokalmiljø; tro og livssyn).

Spørsmålet som skal besvares i denne undersøkelsen er hvilke endringer som skjer i organisasjonspopulasjon og organisasjonsform på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, hvilke samfunnssfærer organisasjonene primært retter seg mot, og deres omfang når det gjelder medlemskap, ansatte og økonomi, bruk av digitale plattformer og sosiale medier, samt kontakten med offentlige myndigheter.

Deltakere

Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 2. mai 2018 14:39 - Sist endret 15. juni 2020 09:24