Avsluttet prosjekt

Oppdatering av Hopkinsundersøkelsen

Prosjektperiode 2006 - 2007
Oppdragsgiver Kultur- og kirkedepartementet
Prosjektnr. 413.059

Norge gjennomførte en kartlegging av frivillig sektor med data fra 1997 som en del av det flernasjonale Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. En tilsvarende kartlegging av frivillig (nonprofit) sektor er nå gjennomført i mer enn 40 land. Prosjektet ga for første gang en fullstendig oversikt over denne sektoren; antall medlemmer, sysselsetting, frivillig innsats, driftskostnader og inntekter fra ulike kilder. Koordineringsgruppen på Johns Hopkins University har tatt initiativ til at land som gjennomførte undersøkelsen på 90-tallet nå skal gjøre en oppfølging, og også i Norge er det behov for en slik oppdatering. Undersøkelsen vil gi en oversikt over frivillig sektor med data fra 2004. Det vil dermed bli mulig å se på endringer fra 1997 til 2004 for 14 organisasjonskategorier og å sammenligne med andre land

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:03 - Sist endret 19. juni 2017 00:59