Avsluttet prosjekt

Oppdatering av boka "Norsk Idrett"

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver Kultur- og kirkedepartementet
Prosjektnr. 413.084

Boken "Norsk Idrett" publisert av Akilles forlag og forfattet av
Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel og Ragnhild Holmen Waldhal er en
populærvitenskapellig formidling av forskning finansiert av
Idrettsavdeling i KKD som er blitt brukt i undervisning og opplæring både
på Høgskolenivå og innenfor idretten. Boken er nå utsolgt og forlaget
foreslår å publisere en oppdatert versjon. Oppdatering av boken vil kreve,
i tillegg til redigering, innsamling av nye data. Dette innebærer:
Inkorporerering av nye eksisterende forskningsresultater: Ny
datainnsamling Videreutvikling og oppdatering av enkelte analyser.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 1. sep. 2009 10:02 - Sist endret 19. juni 2017 01:00