Avsluttet prosjekt

On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK)

Prosjektperiode 2010 - 2015
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.086

Prosjektet skal analysere sykefravær blant ikke-vestlige innvandrere. Prosjektet skal se på betydningen av helse og slitasje. Videre skal vi se på betydningen av nedbemanninger og omstillinger på sykefravær. Prosjektet skal også analysere hvordan dialogmøter fungerer for innvandrere. Prosjektet vil kombinere kvantitativ og kvalitativ forskning.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Anniken Hagelund
Publisert 28. juni 2010 14:53 - Sist endret 19. juni 2017 00:58