English version of this page
Avsluttet prosjekt

Omfang av hatefulle ytringer: Metodiske utfordringer og forslag til forskningsdesign

Prosjektperiode Juli 2017 - desember 2017
Oppdragsgiver Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Prosjektnr. 10253
Prosjektleder Marjan Nadim
Illustrasjon: ISF.

Prosjektformål

Formålet med prosjektet var å vurdere metodiske muligheter og begrensninger for å studere omfanget av hatefulle ytringer ved hjelp av ulike typer metodiske tilnærminger. Dette ville danne grunnlag for fremtidige empiriske studier av hatefulle ytringer og andre tilgrensede fenomener.

Prosjekttilnærming

Vi så nærmere på mulighetene som ligger i å bruke surveymetoder – for å studere omfanget av erfaringer med å motta hatefulle ytringer i ulike grupper i befolkningen – og mulighetene som ligger i ulike former for tekstanalyse – for å studere det faktiske meningsinnholdet i det offentlige ordskiftet.

Vi diskuterte særskilt mulighetene som ligger i automatisert analyse av såkalte stordata (Big Data), og vurderer i hvilken grad en slik tilnærming egner seg til å identifisere hatefulle ytringer på internett.

I tillegg utarbeidet vi et konkret forslag til et forskningsdesign for en undersøkelse om omfang av hatefulle ytringer.

Publikasjoner

Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2018:1.

Se også:

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Emneord: Medier og offentlighet, Likestilling, Migrasjon
Publisert 27. sep. 2017 12:35 - Sist endret 3. feb. 2020 07:29