Avsluttet prosjekt

Økonomiske konsekvenser av eierskap

Prosjektperiode 2000 - 2003
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 411.097

Både innenfor forskning og offentlig debatt har eierskap i løpet av de senere årene fått økt internasjonal og nasjonal oppmerksomhet. Det har blitt en mer alminnelig oppfatning at det gjør en forskjell for bedriftenes økonomi om de kontrolleres av sine eiere eller av de daglige, ansatte ledere. Dette hevdes å være et resultat av at eiere og ansatte har forskjellige interesser. Mens eieren antas å være opptatt av å maksimere verdien av sine aksjer, er de ansatte ledernes interesse å maksimere sin egen nytte gjennom økt inntekt, makt, status eller trygghet. Det antas at denne forskjellen i interesser bl.a. gir seg utslag i større effektivitet og lønnsomhet i personlig eide og familieeide bedrifter, sammenliknet med bedrifter hvor det er et faktisk skille mellom eierskap og daglig kontroll. Prosjektet tar sikte på å undersøke om dette er tilfelle i norske private bedrifter. Med data fra to survey-undersøkelser og tilkoplede data fra Statistisk sentralbyrås registre, vil en sammenligne de økonomiske resultatene i personlig- og familieiede bedrifter med de en finner i bedrifter med en annen eierstruktur.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I 906 56 882 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:24 - Sist endret 19. juni 2017 00:59