Avsluttet prosjekt

Nyere arbeidsmarkedsteori

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 410.067

I dette prosjektet tar vi for oss en del nyere emner innenfor arbeidsmarkedsøkonomien. Formålet er å gi en innføring for ikke-spesialister. Vi behandler en del temaer som har preget den faglige debatten de seneste ti årene. Temaene som diskuteres er blant annet grunnlagsproblemer som utviklingen innenfor atferdsøkonomi og institusjonell økonomi. Vi tar videre for oss modeller for friksjoner i arbeidsmarkedet. Disse modellene er blant annet inspirert av de store brutto-strømmene man observerer på samme tid i arbeidsmarkedet: selv bedrifter som innskrenker, ansetter folk, og strømmen ut og inn av ledighet er formidabel, selv når nivået er nær uforandret. Friksjonsmodellene inkluderer monopsonimodeller, som har stor betydning innenfor debatten om minstelønninger, og matching modeller som har stor betydning for diskusjonen rundt den aktive arbeidsmarkedspolitikken.

Prosjektet tar også for seg utviklingen av ulike insentiver og belønningssystemer den senere tiden. Vi tar også en tur innom den pågående debatten omkring utviklingen av lønnsforskjeller i Europa og USA. Avslutningsvis tar vi for oss opplæring på jobben, og arbeidstilbudet blant personer med lav inntekt, temaer som er politisk svært aktuelle i Norge. Vårt håp er at smakebitene kan inspirere til videre lesning.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:03 - Sist endret 19. juni 2017 00:58