English version of this page
Avsluttet prosjekt

Nye veier til godt lokaldemokrati

Prosjektperiode Mars 2019 - juni 2019
Oppdragsgiver KS
Prosjektnr. 10387
bilde av mann i valglokale

Bilde: Colourbox.com.

Prosjektformål

Prosjektet bygger på prosjektet «Veier til et godt lokaldemokrati» fra 2013, og skal gi en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati.

Prosjekttilnærming

Med utgangspunkt i KS’ Lokaldemokratiundersøkelse 2017/2018 – en surveyundersøkelse blant lokalpolitikere og innbyggere – samt kvalitative intervjuer, belyser prosjektet forhold som har betydning for hvordan lokaldemokratiet oppfattes. Det søkes etter svar på hva som henholdsvis fremmer og hemmer lokaldemokratiet, og forklaringer som kan ha praktisk verdi for norske kommuner.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Arild Gjertsen (Nordlandsforskning)
Jostein Brobakk (Ruralis)
Annelin Seppola (Nord universitet)
Mathias Reinar (Nordlandsforskning)
Christian Lo (Nordlandsforskning)
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 3. juni 2019 10:13 - Sist endret 10. jan. 2020 14:58