English version of this page
Avsluttet prosjekt

Nye storbyregioner - endret deltakelse? Borgere, partier og frivillighet

Prosjektperiode 2006 - 2009
Oppdragsgiver Norges forskningsråd; Rokkansenteret
Prosjektnr. 414.050

En hovedantakelse som ligger til grunn for dette prosjektet er at utviklingen av dynamiske storbyregioner - med høy grad av mobilitet og samhandling innenfor et større territorium - har skapt nye kontekster for folks politiske deltakelse. Det er en viktig oppgave å undersøke hvilke forbindelser det er mellom forskyvninger i deltakelsesmønstre og de betydelige endringene som har skjedd i de kontekstene borgerne deltar innenfor. Primært er prosjektet konsentrert om borgernes politiske deltakelse og engasjement. Men det folkelige engasjementet struktureres av et sett formidlingsorganisasjoner. Vi tenker da i første rekke på politiske partier og frivillige organisasjoner. Vi vil derfor utforske spørsmålet om politisk deltakelse gjennom:

1. En studie av innbyggernes politiske atferd innenfor de utvalgte storbyregionene 2. En studie av partiorganisasjonenes aktivitet innenfor de samme regionene 3. En studie av frivillige organisasjoners aktivitet innenfor de samme regionene. Prosjektet omfatter de tre storbyområdene Stavanger, Bergen og Oslo.

Deltakere

Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:02 - Sist endret 19. juni 2017 00:59