English version of this page
Pågående prosjekt

Nye krav til helse og kompetanse i arbeidsmarkedet?

Prosjektperiode August 2018 - juni 2022
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10268
Prosjektleder Erling Barth
bilde av mennesker som søker jobb

Foto: Colourbox.com.

Prosjekttilnærming

Prosjektet tar for seg mulige endringer i krav til kvalifikasjoner og helse som arbeidstakerne nå står overfor. Nyere utviklingstrekk, som teknologiske endringer, endrede organisasjonsformer og globalisering fører til endringer i sammensetningen av jobber. Prosjektet har et fokus på utsatte arbeidstakere, med lave kvalifikasjoner og/eller helseproblemer.

  • Hvilke av utviklingstrekkene ovenfor virker mot, og hvilke utviklingstrekk virker for inkludering av arbeidstakere med funksjonshemminger, svak helse eller lave kvalifikasjoner?

For eksempel, mens restrukturering som følge av globalisering kan tenkes å gi færre muligheter for folk med helseproblemer eller få formelle kvalifikasjoner, kan vi godt tenke oss at robot-revolusjonen vil gjøre jobbene enklere å utføre for folk med funksjons- eller helseproblemer. Samtidig, og kanskje som en respons til utviklingstrekkene nevnt ovenfor, er flere institusjonelle forhold i arbeidsmarkedet under endring. Ikke-typiske arbeidskontrakter ser ut til å være i vekst, utsetting av arbeidsoppgaver skaper nye lag med ansvars- og kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og de som utfører jobbene, og både selvstendig og midlertidig arbeid ser ut til å være i vekst.

På den ene siden fremmer disse formene for arbeidstilknytning fleksibilitet, og kan fungere som springbrett for utsatte arbeidstakere, samtidig kan de stimulere til et A- og B-lag i arbeidsmarkedet:

  • Hvem er påvirket av disse endringene, hvordan påvirkes sorteringen av folk inn og ut ikke-typiske kontrakter, særlig når det gjelder utsatte grupper med lave kvalifikasjoner, svak helse eller funksjonshemminger?

Prosjektet er også tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker II Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Janis Umblijs Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Kristine von Simson Forsker II Ph.d. 997 00 073 kristine.von.simson@samfunnsforskning.no
Kjersti Misje Østbakken Forsker II Ph.d. 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
Richard Freeman (Harvard University og NBER)
Idunn Brekke (Nova, OsloMet)
Emneord: Arbeid
Publisert 29. juni 2018 11:51 - Sist endret 8. nov. 2018 15:29