English version of this page
Pågående prosjekt

Nye former for kollektiv handling

Prosjektperiode 2014 - 2017
Oppdragsgiver Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10023.4

Mobiliserings- og deltakelsesformer innenfor sivilsamfunnet er i endring. Samtidig som relasjonen mellom de frivillige organisasjonene og medlemmene endrer seg, oppstår nye former for deltakelse på siden av de etablerte strukturer. Dette prosjektet belyser omfanget og betydningen av slike nye former for kollektiv handling, samt hvordan nye former for mobilisering og organisering påvirker sivilsamfunnet som arena for engasjement, ytring og fellesskap. Vi fokuserer spesielt på tre typer endringsprosesser og de nye deltakelses- og organiseringsformene disse bringer med seg:

 

  • Digitalisering og fremvekst av sosiale medier.

  • Fremveksten av nye lokale organiseringsformer.

  • Fremveksten av et flerkulturelt, transnasjonalt sivilsamfunn.

 

I tillegg til rapporter, vil resultatene fra dette og flere andre senterprosjekter samles i en bok om nye kollektive handlingsformer som publiseres i 2018.

Deltakere

Audun Beyer Ph.d. Forsker II 402 23 626 Send e-post
Ivar Eimhjellen Ph.D. Forsker II Send e-post
Jørn Ljunggren Ph.d. Forsker II 419 21 291 Send e-post
Per Selle Dr. Polit Professor Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 906 49 417 Send e-post
Kristin Strømsnes Dr. polit Professor og forsker I Send e-post
Guro Ødegård Ph.D. Forskningsleder Send e-post
Steinar Gjerde
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 21. nov. 2017 15:05