English version of this page
Avsluttet prosjekt

Nye former for kollektiv handling

Prosjektperiode 2014 - 2017
Oppdragsgiver Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10023.4

Prosjektbakgrunn

Mobiliserings- og deltakelsesformer innenfor sivilsamfunnet er i endring. Samtidig som relasjonen mellom de frivillige organisasjonene og medlemmene endrer seg, oppstår nye former for deltakelse på siden av de etablerte strukturer.

Prosjekttilnærming

Dette prosjektet belyste omfanget og betydningen av slike nye former for kollektiv handling, samt hvordan nye former for mobilisering og organisering påvirker sivilsamfunnet som arena for engasjement, ytring og fellesskap. Vi fokuserte spesielt på tre typer endringsprosesser og de nye deltakelses- og organiseringsformene disse bringer med seg:

  • Digitalisering og fremvekst av sosiale medier.

  • Fremveksten av nye lokale organiseringsformer.

  • Fremveksten av et flerkulturelt, transnasjonalt sivilsamfunn.

Resultatene fra dette, og flere andre senterprosjekter, ble samlet i boken Fra kollektiv til konnektiv handling? om nye kollektive handlingsformer, publisert i 2018.

Publikasjoner

Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (red.) (2018). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  302 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Medieklipp

Kronikk: Erstatter Facebook frivillige organisasjoner?, av Bernard Enjolras og Ivar Eimhjellen, Vårt Land, 8. desember 2018

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Beyer Forsker II, bistilling Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no
Ivar Eimhjellen Forsker II Ph.D. ivei@norceresearch.no
Per Selle Professor Dr. Polit Per.Selle@uib.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Kristin Strømsnes Professor og forsker I Dr. polit Kristin.Stromsnes@uib.no
Guro Ødegård Forskningsleder Ph.D. guro.odegard@nova.hioa.no
Steinar Gjerde
Jørn Ljunggren
Emneord: Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 3. feb. 2020 07:28