Avsluttet prosjekt

Nye familiekulturer: Kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i omforming

Prosjektperiode 2010 - 2013
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.064

Prosjektet adresserer samfunnsmessige utfordringer og endringer i møtet mellom den nordiske velferdsmodellens likestillingsprosjekt og nye familie- og samlivsformer. Det har to siktemål, som henger nøye sammen.

Det ene er å bidra til ny forståelse av familie og samliv som arena for omforming og reproduksjon av kjønnede intimitets- og subjektivitetsformer.

Det andre er å utforske det norske kjønnslikestillingsprosjektets klangbunn og mulighetshorisonter i ulike typer familiekulturer.

Konkret vil vi gjøre dette ved å undersøke hvordan kjønnede samlivsprosjekter endres og omdannes innen to nye grupper middelklassefamilier i dagens Norge:

1) familier som representerer en voksende og kulturelt toneangivende kosmopolitisk middelklasse og

2) etterkommere av førstegenerasjonsinnvandrere som tar høyere utdanning.Vi er særlig interessert i hvordan velferdsstatens individualiserte og kjønnsmoderniserte samlivsidealer utfordres av – og integreres i – samlivsrelasjoner med bakgrunn i nye former for organisering av hushold og familie. Hvordan brytes den norske likestillingsnormen mot nye, mer kulturelt komplekse familieverdier innen en globalisert verden? Hvor har den individualiserte familiekulturen som tradisjonelt har preget den skandinaviske middelklassen i dag størst attraksjonskraft – og hva består attraksjonskraften i?

Prosjektet vil også ta opp aktuelle teoretiske diskusjoner rundt avtradisjonalisering og ”ny intimitet” ved å søke innsikt i hvordan økonomiske, kulturelle og emosjonelle motivasjoner er vevet inn i hverandre.

Deltakere

Jorun Solheim Mag. art. Tilknyttet forsker 904 06 747 Send e-post
Publisert 26. nov. 2009 13:53 - Sist endret 19. juni 2017 00:59