Avsluttet prosjekt

Notat om innspill til forsøk med 6-timersdagen/arbeidstidsforkortninger

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 410.062

Prosjektet er et inspill i forhold til planlagte forsøk med 6-timersdag/redusert arbeidstid. I prosjektet skisseres det endel metodiske og praktiske spørsmål som vil være relevante for gjennomføringen av forsøk med 6-timersdag/redusert arbeidstid.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:00 - Sist endret 19. juni 2017 00:58