Pågående prosjekt

NORPOL – polariseres det norske samfunnet?

Paraplyprosjektet NORPOL er en samling av forskerinitierte delprosjekter, som alle skal bidra til å belyse om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan.

Prosjektperiode Januar 2020 - desember 2021
Oppdragsgiver Institutt for samfunnsforskning
Prosjektnr. 10435

Prosjektet omfatter polarisering på ulike felter, både i arbeidslivet, demokratiet og offentligheten, og samfunnet ellers. I arbeidslivet er det særlig endringer i yrkessammensetningen som er et tema. Sysselsettingen i yrker i bunnen og toppen av lønnsfordelingen ser ut til å øke, mens sysselsettingen går ned i midten. Denne polariseringen er gjerne knyttet til teknologisk endring, særlig til digitalisering. Også et segregert arbeidsmarked med hensyn til kjønn og etnisitet kan innebære økende polarisering. I politikken er økt politisk polarisering mellom borgere er et tema som har fått stor oppmerksomhet i mange vestlige demokratier de siste årene. Det er nok å peke på valget av Donald Trump, Brexit, og et hardere offentlig ordskifte, gjerne gjennom sosiale medier, som sentrale eksempler. Felles for delprosjektene er at de spør hva polarisering er og hvordan den kan måles, for så å etterprøve antakelsene om polarisering i en norsk sammenheng. Prosjektene vil også diskutere de normative sidene ved polarisering. For eksempel kan politisk polarisering skape mistillit til systemet, slik vi har sett i USA, men på den annen side er politisk konflikt en viktig ingrediens i et sunt demokrati.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Audun Beyer Ph.d. Forsker II, bistilling 402 23 626 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Sara Cools Ph.d. Forsker I 984 96 736 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Atle Hennum Haugsgjerd Ph.d. Forsker II 930 58 583 Send e-post
Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II, bistilling 991 65 659 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Marte Strøm Ph.d. Forsker II 408 85 333 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling, Migrasjon, Valg og demokrati, Sivilsamfunn
Publisert 27. sep. 2019 15:39 - Sist endret 17. jan. 2020 11:41