English version of this page
Pågående prosjekt

Kjønn, innvandring og jobb: polarisering i den norske helsesektoren

Prosjektperiode 2020 - 2021

Kjønn, innvandring og jobb: polarisering i den norske helsesektoren

Blir helsesektoren mer eller mindre kjønnsdelt med økt innvandring? Ser vi en polarisering, der innvandrere jobber i omsorgsyrker med lav status og dårlige vilkår, mens den etniske majoriteten jobber i omsorgsyrker med gode betingelser og høy status? 

Med utgangspunkt i helsesektoren, en sektor som kjennetegnes av en høy andel arbeidstakere med innvandrerbakgrunn, skal vi i dette prosjektet undersøke hvordan innvandring påvirker det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Tidligere studier har dokumentert at det pågår en polarisering i omsorgssektoren i USA, mellom lavtlønnede og lavt kvalifiserte omsorgsjobber på den ene siden, og omsorgsjobber som forutsetter utdanning på den andre siden. For å utforske polariseringsprosesser i det norske arbeidsmarkedet, er det derfor nødvendig å skille mellom ulike typer omsorgsarbeid.

Med utgangspunkt i norske registerdata for perioden 2003-2017 vil vi kartlegge og analysere kjønnsdelingen i omsorgsyrker generelt og i ulike typer omsorgsarbeid, med særlig vekt på å undersøke betydningen av innvandring.

Deltakere

Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Publisert 20. des. 2019 10:12 - Sist endret 20. jan. 2020 09:25