English version of this page

Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS)

Å skulle gjennomføre retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere er kjent for å sette vertsstat og migranter opp mot hverandre. Men retur medfører også motstridende interesser mellom vertsstater og disse migrantenes opprinnelsesstater.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Prosjektnr.
10483 / NFR: 314300
Prosjektleder
Erlend Paasche
Status
Pågående

 

Prosjektet NORMS identifiserer normene som gjør retur gjennomførbart eller ei, og utforsker teoretisk hva slags rammeverk disse normene fremmes og motarbeides innenfor.

Nytt fra prosjektet:

NORMS-forsker Erlend Paasche ble nylig invitert til UDIs Ambassadeseminar for å presentere forskningen sin og gå i dialog med sentrale aktører som jobber med retur av migranter.

Forskningspørsmål

  1. Hvordan forstås retur normativt av beslutningstagere og praktikere i vertsstater og opprinnelsesstater?
  2. Til hvilken grad og under hvilke forhold fungerer disse beslutningstagerne og praktikerne som normentreprenører, som henholdsvis legitimerer eller delegitimerer retur?
  3. Hvordan utvikles nasjonale normer i returfeltet seg over tid?
  4. Til hvilken grad og hvordan kommer normstrid til syne internt i EUs grensebyrå, Frontex?

Samarbeid

Deltakere

Erlend Paasche

 

Erlend Paasche
Prosjektleder
Institutt for samfunnsforskning

 

 

Jan-Paul Brekke
Institutt for samfunnsforskning

 

 

 

Grete Brochmann
Universitetet i Oslo

 

 

 

Nicole Ostrand
Postdoktor
Universitetet i Oslo

 

Asnake Kefale

 

Asnake Kefale
Forum for Social Studies

 

 

Tefera Negash

 

Tefera Negash
Erasmus University Rotterdam

 

 

Wil Hout

 

Wil Hout
Erasmus University Rotterdam

 

 

 

Mathias Hatleskog Tjønn
Stipendiat
Institutt for samfunnsforskning