English version of this page
Avsluttet prosjekt

Nordisk nettverk for migrasjonsforskning (NMR)

Prosjektperiode 2011 - 2014
Prosjektnr. 415.135

Nordic Migration Research (NMR) er et nordisk multidisiplinært nettverk av forskere og brukere av forskning innenfor et vidt forskningsfelt  knyttet til internasjonal migrasjon, medborgerskap, menneskerettigheter.

NMR har som mål å:

• Initiere og støtte komparativ og multidisiplinære forskningsprosjekter
• Organisere nordiske og internasjonale konferanser og seminarer, bl.a. nordisk migrasjonskonferanse. Neste NMR konferanse arrangeres i Turku 2012
• Organisere multidisiplinære kurs og forskeropplæring for stipendiater
• Støtte mobilitet i Norden både blant senior- og juniorforskere
• Formidle aktuell informasjon om migrasjonsforskning i Norden gjennom egen webside

NMR står bak det nordiske tidsskrift Nordic Journal of Migration Research se wwww.versita.org/NJMR

Nordic Migration Research (NMR) ble opprettet på Nordisk migrasjonskonferanse i Bergen i november 2007. For perioden 2011-2014 er sekretariatet for NMR lagt til Norge, med forsker I Hilde Lidén, Institutt for Samfunnsforskning (ISF) som leder.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 8. nov. 2011 11:26 - Sist endret 9. feb. 2018 15:46